Two Million Articles in English Wikipedia

English Wikipedia reaches 2 million article mark. It took just 6 months and 9 days for the last one million articles. (English Wikipedia reached a million articles on March 1, 2006.)

As I write this, Wikipedia (in total across all 253 languages) has 8.44 million articles. More than 5 million articles are added just in the last six months. It’s a phenomenal growth!

As for as Indian language Wikipedias, Telugu Wikipedia is leading with more than 36,000 articles.

20 thoughts on “Two Million Articles in English Wikipedia

 1. @ vegfood
  మీరు వెజిటేరియన్సా మేమూనూ, సంతోషం.
  “I am a Telugu person, I speak fluent Telugu and so does my kids.”
  so do my kids అనాలేమో :)
  తెలుగులోనే ఎందుకా..
  ౧) తెలుగులో ఐతే వ్యాకరణ తప్పులు తక్కువ దొర్లుతాయి
  ౨) మన అభిరుచులు కలిసే వారూ ఎక్కువే,
  ౩) తెలుగులో వార్తా పత్రికలు, సినిమాలు ఎందుకు ఉంటాయి, ఇదీ అంతే.
  ౪) తెలుగు సాహిత్యం గురించి, సంస్కృతి గురించి ఆంగ్లంలో అంత విఫులంగా, అచ్చంగా వ్రాయగలమా ?

  మీరు http://groups.google.com/group/telugublog ని దర్శించి, సభ్యత్వం తీసుకొని, చూడండి.
  మాలో చాలా మంది ఒకప్పుడు ఆంగ్లంలో వీర బ్లాగుడు బ్లాగిన వారిమే, and now we are convinced otherwise.

  మీరాక కోసం తెలుగు బ్లాగు కుటుంబం ఎదురుచూస్తూంటుంది.
  రాకేశ్వర రావు

 2. @vegfood

  If you don’t mind can I ask you why you are so obsessed with Telugu?

  Your question would have made much more sense, if my mother tongue is not Telugu. It is natural to write about things in one’s native language.

  The concept behind Telugu blogging is simple. People want to express themselves. And, they love doing it in their native language. Hence, Telugu blogging happens. Koodali is there because there are bloggers who write in Telugu. It’s not that people are blogging in Telugu because Koodali is there.

 3. “That’s nice to know. If you don’t mind can I ask you why you are so obsessed with Telugu? Sorry, I don’t mean to be disrespectful. I checked out Koodali.org and I am amazed at every one blogging in Telugu. I am a Telugu person, I speak fluent Telugu and so does my kids. I just couldn’t understand the concept behind Telugu blogging.”

  Mr. Vegfood ! If you don’t mind, can I ask you why people force everybody to speak English without caring to learn native languages ? I too don’t understand the concept behind acquiring a foreign language and starting to behave like one was born and brought up in US.

 4. Dear Mr. Rao,
  Thanks for correcting.
  Dear Mr. T.L. Bala Subrahmanyam. I wonder what made you think that I am a Mr. Why cant I be a Miss / Mrs.?

  One thing I strongly believe is that there is way too much diversity in this world. I am not against forgoing individuality. But I think there is a limit. Don’t you think that one of the reasons India is still so behind and still in the “Developing Country club” is because of lack of one single common language? I love India. But I respect America. If I don’t know English I won’t be here. I was not born here and I never regret it. I want to be born in a “karma Bhumi” like India any day. I just feel sad that we are so happy and proud being diverse that we no longer see what benefits our mother.
  Sir, do you know all the languages in India? When you are in India, where they don’t speak Telugu, which language do you use?
  I wonder at your logic in comparing a language with a diaper. I am assuming you don’t use any other language other than Telugu in your life.
  I am sorry that some of you have taken it in a way that I did not mean.

 5. Ms. or Mrs or whatever Vegfood ..
  Tell us a good reason why we should not be obsessed with writing in Telugu.
  For every one Telugu blogger, there are probably a hundred bloggers of Indian origin writing in English. Do you think any one of them have contributed one useful bit of thought/analysis/insight to India in particular or to humanity at large? On the other hand, I can name ten telugu blog posts right now that are original, beautiful, inspiring and uplifting. Which doesn’t prove anything.
  One last thing – before you go on public forums advocating use of English, as Rakesvara suggested above, please improve your own English!

 6. Kottapali garu,
  My question was primarily for Mr. Rao. He answered. Thank you Mr. Rao.
  As for you, I have no interest in giving any reason what so ever for your obsession or lack of it. I don’t know what made you think that I am advocating English. It was a simple question and you got all defensive. I have not said that there are no “original, beautiful, inspiring and uplifting” blogs in Telugu. I wish every one from every language can read them. And finally I hope you get to read some సుమతి షతకలు

 7. @vegfood
  శ్రీమతి వెజ్‌ఫుడ్ గారికి నమస్కారములు. మీ ఆంగ్ల బ్లాగు http://vegfood.wordpress.com బాగుంది. (ఇది మీదే అయ్యుంటుందని 99.99% అనుకుంటున్నాను). అలాగే తెలుగులో కూడా రాయగలరని భావిస్తున్నాను :-)

 8. See vegfood of unknown denomination !

  Passing a cryptic remark which cut us to the quick and then feigning innocence is the height of crookedness.

  You dare not use even your own name. Then you illogically wonder why people don’t find your gender. ha ha ha ! You are eloquently lecturing us about the virtues of a common language. Sorry. we refuse to take it. We were thoroghly convinced that the so-called common languages are all simply a conspiracy against humanity by imperialists and oppressors. Their humanistic apologies justicications and rationalizations were invented much later. People like you keep mum when some white guy thrusts his language on everybody. Then things like universal brotherhood, broadmind won’t come to your mind. All of a sudden, you remember all that idealistic (unrealistic) junk when somebody prefers to use his own language. I don’t understand what bothers you. If you like English, go ahead with it ! But under no circumstances do you have any right whatsoever to force anybody into accepting the domination of English. Every other language is as great as or greater than English. You live in US. So, you have no other go. You should and must love and respect USA. Otherwise you will be deported to Guantanamo Bay and tortured there like hell. You will simply be deported from there if you don’t know a word in English. Don’t think that people of other countries find themselves in the same immigrant predicament as you.

  In reality, India is not a country. It is just a conglomerate of various countries. So there is no question of having a common national language. Every State is practically a nation. It has nothing to do with India’s development or the opposite of it. India stands to lose more by imparting education through English. The very concept of education came to be wrongly associated with knowledge of English only. It is the monopoly of English medium which has kept millions in the dark while helping only a few to corner coveted MNC placements.

  Today US is a rich country. So, as a very ordinary mortal, you fall head over heels for it. Suppose, things turned over completely a new leaf. Then you’ll curse it try your best to force your way out of it, won’t you ?

  We are no turncoats like you. We were born in Andhra, brought up in Andhra, live in Andhra and die in Andhra. Our loyalties and sympathies lie 100% with Andhra. We have no need to love or respect any other nation or country, however great it may be, much less getting fascinated by them.

 9. తెలుగులో ఎందుకు విరగబడి రాస్తున్నారు అని మాత్రమే మీ వ్యాఖ్యకు అర్థం అనుకుంటే –

  1. తెలుగు మేము చిన్నప్పటినుండి మాట్లాడుతూ పెరిగిన భాష.

  2. అనుకున్నది అనుకున్న తీవ్రతలో చెప్పగలిగే సౌలభ్యం.

  3. మా జీవన విధానంలో తెలుగు భాష ఒక ముఖ్య భాగం కావడం వల్ల – “Mom, I am hungry” అనటం కంటే “అమ్మా, ఆకలేస్తోందే” అనటంలోనే ఆ బిడ్డ గారము, అవసరమూ, చనువు, చొరవా, అధికారం, … ఇంకా ఎన్నెన్నో కలిసి, ఆ దృశ్యం కళ్లకు కడుతుంది.

  4. ఒక దశాబ్దం క్రితం రాయలసీమలో కక్షలెందుకు పెచ్చుమీరాయో, కారణాలేమిటో, ఎందుకు నరుక్కు చావకూడదో చెప్పే కథలను ఆంగ్లంలో రాసివుంటే ఎవరికి ఉపయోగం? తెలంగాణ జానపదాలను ఆంగ్లంలో పాడుకుంటే ఏమిటి సౌఖ్యం? కోస్తా తీరాల పచ్చదనాన్ని ఇంగ్లీషులో వర్ణిస్తే ఆస్వాదించేవారెవరు?
  ఇత్తడి బంగారమగునె ఇలలో సుమతీ?

  5. మీరు చెప్పిన “సుమతి షతకలు” తెలుగులోనివే కదా?

  గడనగల మగనిఁ జూచిన
  నడుగడుగున మడుగులిడుదు రతివలు ధరలోఁ
  గడనుడుగు మగనిఁజూచిన
  నడుపీనుఁగు వచ్చెననుచ నగుదురు సుమతీ!

  తెలుగు కొందరికి ఇప్పుడు గడన ఉడిగి(సంపాదించలేనిదై), నడుస్తున్న పీనుగుగా కనిపిస్తున్నట్లుంది. అందుకే పీనుగులను ఇళ్లలో ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. మాకు తెలిసి “సుమతీ శతకాలు” లేవండి. “సుమతీ శతకమే” ఉన్నది. మీకు తెలిసిన ఇతర సుమతీశతకాలేమైన ఉంటే చెప్పండి కొత్తపాళిగారితోపాటు మేమూ నేర్చుకుంటాం.

  6. తెలుగు సాహిత్యంలో మీరన్నారే “కర్మ భూమి” అని, దాని ఆత్మ ఉంది. భారతావనికి ప్రత్యేకమైన ప్రశాంత జీవన విధానం ఒకటి ఉందని (కనీసం ఉండేదని) మీరు ఒప్పుకొనేవారైతే, ఆ జీవన విధానాన్ని తరాలవెంబడి కొనసాగేలా చేయగల ఆధ్యాత్మ అది. అందుకే తెలుగు సాహిత్యం. ఆమాటకొస్తే ఎవరి ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన వారివారి సాహిత్యం అందుకేనని నా అవగాహన. జీవితం అంటే కేవలం “భౌతిక అవసరాలకోసం డబ్బు సంపాదించడం కాదు” అని చెప్పించుకొనే అవసరం లేకుండా, ప్రశాంతమైన సంఘజీవనం ఎలా చేయవచ్చునో చెబుతుంది తెలుగు సాహిత్యం.
  7. తెలుగదేలయన్న దేశంబు తెలుగేను. నీది అమెరికా ఐతేనే ఇంగ్లీషు. ఐరోపాలో ఎంతమంది మాట్లాడగలరు? లాటిన్ అమెరికా దేశాల్లో ఎంతమంది మాట్లాడగలరు? ఆప్రికాలో? అలాగని “కామన్ లాంగ్వేజీ” అవసరాన్ని కాదనలేం. తప్పకుండా నేర్చుకోవలసిందే. ఏ పరభాషనైనా సాధికారికంగా నేర్చుకోవాలంటే ముందు మాత్రుభాష సరిగా వచ్చి ఉండాలి. లేకపోతే తప్పుల తడకే. మాత్రుభాషలను ఫణంగా పెడితే మన వ్యక్తిత్వమే పోతుంది. ఒక గుర్తింపు అంటూ లేని చరిత్ర హీనులమౌతాం.
  8. ఏబీసీడీ అనే వ్యంగ్యపదం మీరు వినే ఉంటారు. అందులోని సి ఉందే (Confusion), అది మిగులుతుంది, మన భాషను, సంస్కృతిని కాలదన్నుకుంటే. అందుకే మాత్రుభాషల్లో బ్లాగులు, రచనలు, వికీపీడియాలు లాంటివాటిని మనం వద్దునుకోకూడదు.

  ఇంకా ఇలా ఎన్నెన్నో ఉపయోగాలు చెప్పవచ్చు. నాతో ఒక వ్యాసమే రాయించినట్లున్నారు.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.