స్వేచ్ఛా సాఫ్ట్‌వేర్

ఏదైనా ఓక ప్రోగ్రాం యొక్క వినియోగదారులు ఈ క్రింద చెప్పిన అన్ని స్వాతంత్ర్యాలని కలిగిఉంటే ఆ ప్రోగ్రాంని స్వేచ్ఛా సాఫ్ట్‌వేర్ అనవచ్చు. ఆ ప్రోగ్రాంని ఉపయోగించుకొనే స్వేచ్ఛ ఆ ప్రోగ్రాం ఎలా పని చేస్తుందో అధ్యయనం చేసి దాన్ని అవసరానికి అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దుకొనే స్వేచ్ఛ. ఆ ప్రోగ్రాం ని పునఃపంపిణీ చేయగలిగే స్వేచ్ఛ (మీ పక్కింటతనికి మీరు సహాయం చెయ్యవచ్చు.) ఆ ప్రోగ్రాం ని మెరుగుపరిచే, మరియు మీ మెరుగుల్ని జనులందరికీ అందించగల్గే స్వేచ్ఛ (సమాజం అంతా … స్వేచ్ఛా సాఫ్ట్‌వేర్ ‌చదవడం కొనసాగించండి

Lekhini launches

I am very pleased to announce the launch of Lekhini (లేఖిని), a simple online Telugu script generator. It transforms your input (in RTS) into Unicode. The script generated in Lekhini can be used in the following places: e-mails web pages & blogs instant messaging and wherever there is Unicode support Lekhini is based on Padma … Lekhini launches ‌చదవడం కొనసాగించండి

They are slowly opening up!

Following their initial announcement, Xara is slowly (and gradually) opening up. This is a great news for guys like me who still need Windows just because of this one program. Their source code is not open yet. But if you are a C++ expert and excited about being in a team building a great graphics … They are slowly opening up! ‌చదవడం కొనసాగించండి

Orange: the beginning of free movies

Best said in their own words: The result of this project [Orange, the open movie project] will be a short movie, 12-20 minutes, which will be distributed under the Creative Commons license which means it will be freely available worldwide for public viewing and redistribution without royalty demands or written permission from the original copyright … Orange: the beginning of free movies ‌చదవడం కొనసాగించండి