స్వేచ్ఛ లినక్స్ 07

గమనిక: దాదాపు ఓ సంవత్సరం క్రితం స్వేచ్ఛ తెలుగు నిర్వాహక వ్యవస్థ గురించి పరిచయం రాద్దామనుకుని మొదలుపెట్టాను. కానీ రాయలేదు. :-( ఇప్పుడు ఇలా ప్రచురించేస్తున్నాను.

స్వేచ్ఛ లినక్సు తో ప్రయోగం

తొలి తెలుగు కంప్యూటర్ నిర్వాహక వ్యవస్థ స్వేచ్ఛ లినక్సు ని ఈరోజు మొదటిసారి ఉపయోగించా. మీ కోసం ఆ చిత్రావళి.

లైవ్ సి.డి. ఉపయోగించి కంప్యూటర్ని ప్రారంభించగానే, తెలుగా, ఇంగ్లీషా కోరుకోమంటుంది.

Choose Language

తెలుగుని ఎంచుకున్నాకా కొంత అంతర్గత ప్రక్రియ తర్వాత, స్వేచ్ఛ లోడింగ్ తెర కనిపిస్తుంది.

 Loading

ఆ తర్వాత స్వేచ్ఛ డెస్క్‌టాప్ ప్రత్యక్షమవుతుంది.

 Desktop

ఫైర్‌ఫాక్స్ తెరిచి తెలుగెలా కనిపిస్తుందో చూద్దాం. (UI కూడా తెలుగులో)

Firefox showing Telugu

ప్యానల్ కి చేర్పులని జోడించే పేటిక

Add to Panel Dialog

టెక్స్ట్ ఎడిటర్

Text Editor

స్వేచ్ఛ లినక్సు తెలుగుని చదువుతుందంటకూడా. మిథ్యాయంత్రంలో ధ్వని రావడంలేదు. ఓసారి ప్రత్యక్షంగా ప్రయత్నించి చూడాలి. UI అనువాదంలో తెలుగు బ్లాగర్ల తోడ్పాటు అవసరం. కొన్నయితే, అర్థంచేసుకోలేకపోయా.

లైవ్ సి.డి. కాబట్టి ఎటువంటి జంకులేకుండా మీరూ మీ కంప్యూటర్లపై ప్రయత్నించవచ్చు.

మిథ్యాకరణ: XPలో ఉబుంటు

ప్రవీణ్ యొక్క టపా స్పూర్తితో నా కంప్యూటర్లో విండోస్ XPలో VMWare ద్వారా ఉబుంటు లినక్సుని కూడా నడుపుతున్నాను. ఇన్‌స్టలేషన్ ప్రక్రియ సాఫీగా, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పూర్తయింది.

వెనుక XP, ముందు కిటికీలో ఉబుంటు (తెలుగు చూపించడానికి ఇబ్బంది పడుతుంది):

Firefox showing TeWiki in Ubuntu on XP

అభినయ్ సూచనలతో తెలుగు కూడా సిద్ధం:

Firefox showing TeWiki correctly in Ubuntu on XP