పదహారేళ్ళ వయసు… పడిపడి లేచె మనసు…

లేఖినికి 16 ఏళ్ళు నిండాయి! పుట్టిన రోజు కానుకగా కొత్త సౌలభ్యాలతో లేఖిని ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులో ఉంది! ఇప్పుడే ప్రయత్నించి చూడండి!! కొత్త విశేషాల మాలికే ఈ టపా: 💾 ఆటోసేవ్ దాదాపు లేఖిని మొదలయినప్పటినుండీ వాడుకరులు ఎక్కువగా అడిగిన సౌలభ్యం ఇదే. ఇక నుండి మీరు లేఖినిలో టైపు చేసేది ఆటోమెటిగ్గా మీ విహారిణిలోనే భద్రమవుతుంది. 🕙 చరిత్ర అనే బొత్తాన్ని నొక్కితే మీ పాత రాతలు కనిపిస్తాయి. వాటిలో ఒకదానిపై నొక్కితే అది … పదహారేళ్ళ వయసు… పడిపడి లేచె మనసు… ‌చదవడం కొనసాగించండి

బ్యానర్ మేనియా

లేఖినికి ఒకటి. (http://lekhini.org/banner728x90.png) కూడలికి ఒకటి. (http://veeven.com/koodali/banner728x90.png) లేఖినికి కూడలికి మీ వంతు ప్రచారంచేయడానికి మీ వెబ్‌సైట్లో ఈ బ్యానర్లని తగిలించండి. ఇతర సైజులు: లేఖిని: 120x600, 160x600, 250x250 కూడలి: 120x600, 160x600