మీరు ఇంకా IE6 వాడుతున్నారా? ఎందుకని?

IE6 నుండి మీ విహారిణిని నవీకరించుకోకపోవడానికి మీ కారణాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీరు ఏ IE వెర్షన్ వాడుతున్నారో తెలుసుకోవడం ఇలా: Help > About Internet Explorer ప్రత్యామ్నాయాలు: IE6 కి బదులుగా ఈ క్రింది మెరుగైన విహారిణులలో దేనినైనా వాడవచ్చు. Mozilla Firefox Google Chrome Opera IE7 (ఇప్పుడు విండోస్ XPకి కూడా లభ్యం) Safari కొన్ని లింకులు: Why people still use IE6? Why You Should Dump Internet Explorer? … మీరు ఇంకా IE6 వాడుతున్నారా? ఎందుకని? ‌చదవడం కొనసాగించండి