హైదరాబాదులో ఫైర్‌ఫాక్స్ 3 సంబరాలకు ఆహ్వానం!

మీ అభిమాన విహారిణి మంటనక్క యొక్క సరికొత్త వెర్షన్ (మంటనక్క ౩) ఈ నెల 17వ తేదీన విడుదలవ్వబోతుంది. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొజిల్లా పార్టీలు జరుగుతాయి.  హైదరాబాదులో ఓ పార్టీని నేను (స్నేహితుల సహాయంతో) నిర్వహిస్తున్నాను. హైదరాబాదులోని వారికి ఇదే మా ఆహ్వానం!

ముఖ్యమైన వివరాలు

తేదీ మరియు సమయం: ఆదివారం, జూన్ 22, 2008 సాయంత్రం 4 గంటలనుండి 6 వరకు

వేదిక: కృష్ణకాంత్ ఉద్యానవం, యూసఫ్ గూడ బస్తీ, హైదరాబాద్. (పటం)

ఏం చేస్తాం

  • మంటనక్క 3 మరియు ఇతర స్వేచ్ఛా మృదుపరికరాల సీడీలు ఇస్తాం.
  • మీ మీ అంకోపరులు (ఉంటే) తెస్తే, దానిలో మంటనక్క 3 ని స్థాపిస్తాం
  • మంటనక్క 3 విశేషాలని వివరిస్తాం.

మీ ఉపాయాలు మరియు సూచనలు ఇక్కడ పంచుకోండి. మీరు హైదరాబాదులో ఉంటే తప్పకరండి.

అన్నట్టు, విడుదల రోజునే అత్యధిక దిగుమతులు జరుపుకున్న ప్రపంచ రికార్డు ఉపకరణంగా మంటనక్కని నిలపడం కోసం మొజిల్లా మరియు దాని అభిమానులు సంకల్పించారు. మీరూ పాల్గొంటున్నారా? జూన్ 17న సిద్ధంగా ఉండండి.

తాజాకలం: సంబరాలు విజయవంతంగా జరిగాయి. పార్టీ నివేదికని చదివి విశేషాలు తెలుసుకోండి.