స్వేచ్ఛ లినక్సు తో ప్రయోగం

తొలి తెలుగు కంప్యూటర్ నిర్వాహక వ్యవస్థ స్వేచ్ఛ లినక్సు ని ఈరోజు మొదటిసారి ఉపయోగించా. మీ కోసం ఆ చిత్రావళి. లైవ్ సి.డి. ఉపయోగించి కంప్యూటర్ని ప్రారంభించగానే, తెలుగా, ఇంగ్లీషా కోరుకోమంటుంది. తెలుగుని ఎంచుకున్నాకా కొంత అంతర్గత ప్రక్రియ తర్వాత, స్వేచ్ఛ లోడింగ్ తెర కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత స్వేచ్ఛ డెస్క్‌టాప్ ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఫైర్‌ఫాక్స్ తెరిచి తెలుగెలా కనిపిస్తుందో చూద్దాం. (UI కూడా తెలుగులో) ప్యానల్ కి చేర్పులని జోడించే పేటిక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ స్వేచ్ఛ లినక్సు … స్వేచ్ఛ లినక్సు తో ప్రయోగం ‌చదవడం కొనసాగించండి

స్వేచ్ఛా సాఫ్ట్‌వేర్

ఏదైనా ఓక ప్రోగ్రాం యొక్క వినియోగదారులు ఈ క్రింద చెప్పిన అన్ని స్వాతంత్ర్యాలని కలిగిఉంటే ఆ ప్రోగ్రాంని స్వేచ్ఛా సాఫ్ట్‌వేర్ అనవచ్చు. ఆ ప్రోగ్రాంని ఉపయోగించుకొనే స్వేచ్ఛ ఆ ప్రోగ్రాం ఎలా పని చేస్తుందో అధ్యయనం చేసి దాన్ని అవసరానికి అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దుకొనే స్వేచ్ఛ. ఆ ప్రోగ్రాం ని పునఃపంపిణీ చేయగలిగే స్వేచ్ఛ (మీ పక్కింటతనికి మీరు సహాయం చెయ్యవచ్చు.) ఆ ప్రోగ్రాం ని మెరుగుపరిచే, మరియు మీ మెరుగుల్ని జనులందరికీ అందించగల్గే స్వేచ్ఛ (సమాజం అంతా … స్వేచ్ఛా సాఫ్ట్‌వేర్ ‌చదవడం కొనసాగించండి

Lekhini launches

I am very pleased to announce the launch of Lekhini (లేఖిని), a simple online Telugu script generator. It transforms your input (in RTS) into Unicode. The script generated in Lekhini can be used in the following places: e-mails web pages & blogs instant messaging and wherever there is Unicode support Lekhini is based on Padma … Lekhini launches ‌చదవడం కొనసాగించండి

Oneliners: Free Software

The goal is to come up with some catchy oneliners that covnvey message about free software: Free software is NOT freeware. Free software is a matter of liberty, not price. When you share proprietary software with your friend, it is PIRACY. When you share free software, it is NOT. Add your own in the form … Oneliners: Free Software ‌చదవడం కొనసాగించండి