నా చేతిరాత

ఆగష్టు నెల తెలుగు బ్లాగర్ల సమావేశపు విశేషాలు లోని 2(2)వ అంశానికి స్పందనగా నా చేతిరాత.

ప్రకటనలు

Veevenia

My name is a unique one. I made it up by combining first three letters of first two words of my full name. Veera Venkata Chowdary → Veeven. In my childhood, I was called Chowdary. Old friends and relatives still call me so. As I grow older and explore the world, it turned out that both parts of my name are either prefix or suffix. “Chowdary” is the last name (and surname) in some communities. So if I say my name is “Chowdary”, people would ask me “which Chowdary?”. And, “Veera Venkata” is a pre-fixture in some communities. So, I need to invent something that refers only me and nothing else. So, “Veeven”. (But later I found pastries on that name. :-) That’s a different issue.) I use my full name for official purposes.

I continue to have trouble to get “Veeven” across to people. People would ask me again what was it just I said. People still do not get my name in the first instance. (Well, initially, it sounded new to even me.) Now, most people I knew would call me Veeven.

The uniqueness (and newness) of my name has its own disadvantages (and advantages). Some people have problem spelling my name correctly. There are so many incorrect spellings of my name around the web: Veevan, Viven, Viveen, Veevin, etc.

(ఇంగ్లీష్‌లో బ్లాగు టపా రాసి చాలా రోజులయ్యింది.)

పునఃస్వాగతం

ఒక వారం రోజుల తర్వాత గాని మలేరియా తెరపినివ్వలేదు. ఇప్పుడు ఓకే! :-) మల్లీ మిథ్యా ప్రపంచం (virtual world) లోకి వచ్చేసా. చదవాల్సిన మెయిల్స్ చాలా ఉన్నయి. చెయ్యాల్సిన పనులు కూడా!

తెలివిజన్ నుండి అ(తి)తెలివిజన్ వరకు

పరిణామక్రమం

 • మొదటి తరం
  • కార్యక్రమానికి కార్యక్రమానికీ మధ్యలో ప్రకటనలు
  • ఒకే ఛానలు
  • కాశీమజిలీ కథలు లాంటి సీరియళ్ళకోసం ఎంతో ఎదురుచూసేవాళ్ళం
 • రెండవ తరం
  • కార్యక్రమాల మధ్యలో ప్రకటనలు
  • మరిన్ని ఛానల్లు
 • మూడవ మరియు నేటి తరం
  • ప్రకటనల మధ్యలో కార్యక్రమాలు
  • లెక్కకు మిక్కిలి ఛానల్లు