నేటి లింకు: ఆసం పట్టీ

మంటనక్క 3 లో చిరునామా పట్టీ మరింత ఆసం (awesome) గా ఉండబోతుంది. (బీటా 4 మహా అయితే ఇంకో రెండు వారాల్లో వస్తుంది)

ప్రకటనలు

[ఫైర్‌ఫాక్స్ ఎందుకు?] పేజీలో వెతకడం సులువు

నేను ఫైర్‌ఫాక్స్‌నే నా ప్రధాన వెబ్ విహరిణిగా ఎంచుకోవడానికి ఒక కారణం: ‘పేజీలో పాఠ్యాన్ని వెతకడానికి పనికొచ్చే సౌలభ్యాలు’. ఇవి మన పనిని సులభతరం మరియు వేగవంతం చేస్తాయి. ఈ మెళకువలు తెలుసుకోండి మరి.
“[ఫైర్‌ఫాక్స్ ఎందుకు?] పేజీలో వెతకడం సులువు” ‌చదవడం కొనసాగించండి

ఫైర్‌ఫాక్స్‌లో విహరణ చరిత్ర సైడుపట్టీని వాడుకోవడం

మీరు కొన్ని రోజుల క్రితం కూడలిలో ఓ టపా చూసారు. లేదా మరే సైటులోనో మరో సమాచారం చూసారు. చదివారు, ఆనందించారు, మర్చిపోయారు. బావుంది. కానీ, ఈ రోజు ఆ టపా మళ్ళీ కావలిసి వచ్చింది. అయితే మీరు ఆ టపాని పేజీక (bookmark) గా భద్రపరచుకోలేదు. కూడలిలో నుండి ఈసరికే వెళ్ళిపోయింది. ఆ వేరే వెబ్ సైటేదో మీకు గుర్తులేదు. ఇప్పుడు దాన్ని పట్టుకోవడం ఎలా? గూగుల్ బాబాయిని ఆశ్రయించేముందు, వెబ్ విహరిణుల (web browsers) లో ఉండే చరిత్రని ఓసారి చూడడం ఉత్తమం.

మీ విహరణ చరిత్ర (browsing history) ని మీరు వాడే వెబ్ విహరిణి గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. మీరు చూసిన సైటు మీ విహరణ చరిత్రలో ఉండేఉంటుంది. ఈ విహరణ చరిత్రని ఫైర్‌ఫాక్స్‌లో ఎలా వాడుకోవచ్చో చూద్దాం.
“ఫైర్‌ఫాక్స్‌లో విహరణ చరిత్ర సైడుపట్టీని వాడుకోవడం” ‌చదవడం కొనసాగించండి

ఫైర్‌ఫాక్స్‌౩ లో తెలుగు సరిగ్గా రాబోతుంది!

ఫైర్‌ఫాక్స్‌ ప్రియులకు శుభవార్త: ఫైర్‌ఫాక్స్‌౩ లో తెలుగు సరిగ్గా రాబోతుంది! ఫైర్‌ఫాక్స్‌౩ లో అమలు చేస్తున్న కొత్త టెక్స్టుఫ్రేమ్ వల్ల ఈ బగ్గు ఫిక్సయ్యింది. అయితే మనకేంటి? మనకేంటంటే, తెలుగు ఇక ఫైర్‌ఫాక్స్‌ ౩ నుండి చక్కగా కనిపిస్తుంది. తెలుగొక్కటేకాదు, ఇతర భారతీయ భాషలుకూడా చక్కగా కనిపిస్తాయి. అవును, XPలో ప్రాంతీయ మరియు భాషా ఎంపికల (Regional and Language Options) లో సంక్లిష్ట లిపులకొరకు ప్రత్యేక తోడ్పాటుని వ్యవస్థాపితం చేయపోయినా సరే ఫైర్‌ఫాక్స్‌౩ నుండి తెలుగు తెలుగులా కనిపిస్తుంది. ఇకనుండి నా Unjustify! అవసరముండదు. మీకోసం కొన్ని తెరచాపలు (screenshots): “ఫైర్‌ఫాక్స్‌౩ లో తెలుగు సరిగ్గా రాబోతుంది!” ‌చదవడం కొనసాగించండి

ఫైర్‌ఫాక్స్ కొత్త పొడగింత: థంబ్‌స్ట్రిప్స్

థంబ్‌స్ట్రిప్స్ అనేది మీ వెబ్ విహరణ చరిత్రని సినిమా రీలులా చూపించే ఓ ఫైర్‌ఫాక్స్ పొడగింత.

Thumbstrips

విహరణ చరిత్రని దృష్యరూపంలో (నఖచిత్రాలుగా) చూపిండంలో ఇది కొత్త పద్ధతి. వెనక్కి ముందికి స్క్రోల్ చేస్తుంటే రీలు తిప్పుతునట్టే. వడపోత (filter) కూడా బావుంది: మనక్కావలిన సైట్ల నఖచిత్రాలను మాత్రమే చూపించేలా వడపోసుకోవచ్చు. మన విహరణ చరిత్రని శోధించవచ్చుకూడా.

Searching in Thumbstrips

ఈ పొడగింత ద్వారా మన విహరణ చరిత్రని ఇతరులతో పంచుకోవచ్చు కూడా. కానీ నేనింకా ప్రయత్నించలేదు.

ఆనంద జాలా జ్వాలనం!

ఫైర్‌ఫాక్స్ ఉపయోగిచడం నేర్చుకోండి!

learnfirefox.cybernetnews.com అనే సైటులో ఫైర్‌ఫాక్స్‌లో వివిధ అంశాలని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, కొత్త హంగులని ఎలా సమకూర్చుకోవాలి అన్న అంశాలపై సచిత్ర వివరణలతో (వీడియోలు కూడా) ఉన్నాయి. కొత్తవారికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది.