లేఖిని పనిచేయడం లేదా?

ఈ మధ్య లేఖిని పనిచేయడం లేదన్న పిర్యాదుని తరచూ వింటున్నాను. కానీ నా లినక్స్ కంప్యూటరుపై ఈ సమస్యని నేను చూడలేదు. బహుశా ఇది పాడయిన కోశం వల్ల అయ్యివుండొచ్చు. మీ జాల విహారిణి ఫైర్‌ఫాక్స్ అయితే ఇలా ప్రయత్నించి చూడండి:

  1. Tools మెనూ నుండి Options… అన్న ఆదేశాన్ని ఎంచుకోండి.
  2. ఆ తర్వాత వచ్చే కిటికీలో, (క్రింద తెరపట్టులో చూపినట్టు) Advanced అన్న ప్రతీకాన్నీ తర్వాత Network అన్న ట్యాబునీ ఎంచుకోండి.ఫైర్‌ఫాక్స్ విహారిణి ఉన్నత నెట్‌వర్క్ ఎంపికలు
  3. Offline Storage విభాగంలో (పై తెరపట్టులో గుర్తించి చూపిన చోట) lekhini.org అని ఉంటే, దాన్ని ఎంచుకుని Remove బొత్తాన్ని నొక్కండి.
  4. తొలగింపుని నిర్ధారించండి; OK బొత్తాన్ని నొక్కి అమరికల కిటికీని మూసేయండి.
  5. ఇప్పుడు lekhini.orgకి వెళ్ళి చూడండి.

అప్పటికీ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే, నాకు తెలియజేయండి.

మీ మిత్రులెవరైనా ఈ సమస్యని మీతో ప్రస్తావించి ఉంటే, వారికి కూడా ఈ టపాని చూపించండి.

ఆనంద లేఖనం!

లేఖిని పనిచేయడం లేదా?”పై 12 స్పందనలు

  1. అవును, చాన్నాళ్లుగా ఫైర్ ఫాక్స్ లో లేఖిని సతాయిస్తుంది. గాయబ్! మీరు చెప్పినట్లు చేస్తే, సమస్యకు పరిష్కారం దొరికింది. ఇప్పుడు ఫైర్ఫాక్స్ లో లేఖిని ఎప్పటిలా ఛెంగున పనిచేస్తోంది.

  2. తెలుగులో కొన్ని వత్తులు సరిగ్గా కనిపించటం లేదు. కొన్ని వత్తులు పక్క అక్షరం కింద కనిపిస్తున్నాయి. దీని వల్ల వెబ్ సర్చ్ లో తప్పులు జరగకపోయినా, చూడతానికి బాగోలేదు! ఇది కేవలం ‘display’ కి సంబంధించిన సమస్యలా కనిపిస్తోంది.

    ఈ ప్రవర్తన ఫైర్ఫాక్స్ 4 తోటి మొదలయ్యింది! నేను MAC OS X 10.6.7 వాడుతున్నాను. Can you help?

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s