వికీపీడియా వార్షిక నిధుల సేకరణోత్సవం

ప్రతీ సంవత్సరాంతంలో వికీపీడియా నిధుల సేకరణోత్సవం జరుగుతుంది. ఈ ఏటి నిధుల సేకరణ ఉత్సవం పోయిన వారం మొదలయ్యంది. తరచూ వికీపీడియాని సందర్శించేవారు విరాళాలకై విజ్ఞప్తిని చూసేవుంటారు. అయితే, ఈసారి ఈ ప్రయత్నానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది: నిధుల సేకరణకి ఉద్దేశించిన ప్రచార సందేశాలు తెలుగులో కూడా ఉన్నాయి.

ఉదాహరణకి, మీరు తెలుగు వికీపీడియాని సందర్శిస్తే, వికీపీడియా స్థాపకులు జిమ్మీవేల్స్ సందేశాన్ని చదవమన్న విజ్ఞప్తి కనిపిస్తుంది. తెరపట్టు:
తెలుగు వికీపీడియాలో మీడియావికీ నిధుల సేకరణ ప్రచార పతాకం

(మీకు ఇతర భాషల వికీపీడియాలలో ఖాతా ఉంటే, మీ భాషగా తెలుగుని ఎంచుకుంటే ఆయా వికీపీడియాలలో కూడా మీరు ఈ సందేశాన్ని తెలుగులో చూడవచ్చు.)

ఆ పతాకంపై నొక్కితే ఆయన సందేశం దానితోపాటు విరాళమిచ్చే ఫారం కూడా తెలుగులో లభ్యం:
వికీమీడియా నిధుల సేకరణకై జిమ్మీ వేల్స్ విజ్ఞప్తి యొక్క తెలుగు అనువాదం

ప్రపంచంలోని జ్ఞానాన్నంతటినీ ఒకేచోట చేర్చి వికీపీడియా మనకి ఎంతగానో తోడ్పతుతుంది. దాన్ని నిలుపుకునేందుకు (ఎల్లకాలం స్వేచ్ఛగా, ఉచితంగా, వ్యాపార ప్రకటనలు లేకుండా ఉంచేందుకు) వికీపీడియాకి మన వంతు సహాయంగా ఇతోథిక విరాళాలని ఇద్దాం.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s