ఇన్ స్క్రిప్ట్ వైపు పయనం

సి-డాక్ వారి సీడీలో తెలుగు ఇన్ స్క్రిప్ట్ టైపింగు ట్యూటర్ ఉంది. దానితోతెలుగు టైపింగు నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టా. త్వరగానే నేర్చుకోగలుగుతున్నాను. అనుకున్నంత కష్టంగా ఏమీలేదు. ఈ టపాని ఇన్ స్క్రిప్టులోనే టైపు చేస్తున్నాను. ఇక నాకు లేఖినితో అవసరం తీరిపోయినట్టే!

ఇన్ స్క్రిప్ట్ వైపు పయనం”పై 3 స్పందనలు

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s